Pleidooi voor seniorvriendelijke eerste lijnhulp

24-03-2016

De Unie KBO vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een sterke seniorvriendelijke eerste lijn die er voor zorgt dat ouderen minder snel in het ziekenhuis terecht komen.

Maatregelen als een versnelde invoering van het zorgprogramma kwetsbare ouderen in de huisartsenbekostiging, meer medicatiebeoordelingen en een betere informatievoorziening over eerstelijns verblijf kunnen in onze ogen voor een grote verbetering zorgen.De eerste lijn is helaas nog onvoldoende ingericht op de oudere patiënt met verschillende aandoeningen tegelijkertijd.

De zorg voor ouderen is nu nog te versnipperd, mede omdat ouderen vaak meer behandelaren en zorgverleners tegelijk in zowel de eerste als de tweede lijn hebben. Specialisatie en fragmentatie in het zorgaanbod leidt tot onduidelijkheid en verwarring. Er ligt volgens de KBO veel verbeterpotentieel bij de multidisciplinaire samenwerking.

Meer medicatiebeoordelingen

Jaarlijks worden 19.000 mensen, merendeel 65-plussers, onnodig in het ziekenhuis opgenomen na verkeerd medicijngebruik. De medicatiebeoordeling is een belangrijk middel voor optimale farmaceutische zorg voor ouderen die meer dan vijf medicijnen per dag gebruiken. Enkele honderdduizenden patiënten krijgen geen medicatiebeoordelingen terwijl die voor hen wel zinvol zou zijn.

De impasse tussen zorgverleners en zorgverzekeraars over de hoogte van de vergoeding van medicatiebeoordeling is de oorzaak. Er zijn helaas geen tekenen dat er in 2015 en 2016 sprake is van een substantiële versnelling in het aantal medicatiebeoordelingen. De minister heeft in januari in antwoord op Kamervragen aangegeven dit signaal serieus te nemen en op korte termijn te overleggen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De KBO kijkt uit naar de resultaten van dit overleg,

Bron: KBO